UA-176181051-1

Kde som študovala

Stredoškolské štúdium:

Gymnázium Metodova, Bratislava (maturita slovenčina, ruština, angličtina a biológia s prospechom výborným)

Vysokoškolské štúdium na Slovensku:

September 1992 - január 1998 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtina-portugalčina (odborný smer). Diplomová práca (neodpísaná :) a vypracovaná v portugalskom jazyku) z oblasti lexikológie na tému "Vplyv anglického jazyka na slovnú zásobu súčasnej portugalskej tlače" (hodnotenie: výborne).

Štúdium v Portugalsku :

  1. Február - júl 1995: študijný pobyt na Filozofickej fakulte Univerzite v Coimbre (prednášky a semináre 3. ročníka odboru Portugalský jazyk a kultúra), štipendium TEMPUS.
  2. Október 1996 - júl 1997: ročný kurz portugalského jazyka a kultúry pre cudzincov na Filozofickej fakulte Univerzity v Lisabone, Diploma Superior de Estudos Portugueses (15 bodov z 20), štipendium Inštitútu Camões. Spolupráca s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Lisabone ako prekladateľka-tlmočníčka.
  3. Október 1998 - máj 2002: Mestrado zo všeobecnej lingvistiky na Faculdade de Letras univerzity v Coimbre (tzv. predbolonské magisterské štúdium), štipendium Inštitútu Camões a Nadácie Gulbenkian. Dizertačná práca (neodpísaná :) a vypracovaná v portugalskom jazyku) na tému "Syntaktické kategórie não" pod vedením Prof. Dr. Jorge Moraisa Barbosu, s hodnotením výborne (oponenti: Dra. Maria Joana Vieira dos Santos z univerzity v Coimbre a Dra. Maria do Céu Brás da Fonseca z univerzity v Évore).

Ďalšie jazykové znalosti:

Francúzština - C1/C2 (je mojím každodenným jazykom už 25 rokov)

Španielčina - B1

Nemčina - A2

Taliančina - pasívne

Korzičtina- pasívne

Maďarčina - pasívne