UA-176181051-1

Portugalská frazeológia - iný pohľad na svet?

17.08.2019

Máte radi metafory, metonýmiu, prirovnania, príslovia či porekadlá?

Zakaždým, keď sa s nimi v portugalskom texte alebo v hovorovej reči stretnem, teším sa ako malé dieťa. Niektoré sú ihneď porozumiteľné, dokonca sa dajú aj ľahko preložiť:

Não lhe chega aos calcanhares. Ani mu/jej po päty nesiaha.

Entrar por uma orelha e sair pela outra. Jedným uchom dnu a druhým von.

Viete však, čo znamená

Quem não chora, não mama, estar às moscas, mandar bocas, não ligar nenhuma?


A aké sú podľa Vás slovenské ekvivalenty týchto slovných spojení:

Puxar a brasa à sardinha, não ter papas na língua...?

Na webstránke casota.org (expressões idiomáticas) máme k dispozícii obrovský a otvorený zoznam portugalskej frazeológie.

Zahrnuté sú tam jednak syntagmatické jednotky, jednak vetná frazeológia, t.j. príslovia, porekadlá a pranostiky.

Na podvetnej úrovni sa hovorí o tzv. frazeologických zrastoch a spojeniach. U zrastov sa význam nedá odhadnúť na základe významu jeho komponentov, čiže zrast je úplne metaforický, napr. mačka vo vreci (gato por lebre), vo frazeologických spojeniach je len jeden z komponentov metaforický, napr. tárať dve na tri (não dizer coisa com coisa).

Príslovia (provérbios), porekadlá (ditos) a pranostiky sú zväčša jednoduché vety:

prípadne podraďovacie súvetia s quem, como:

prípadne polovetné konštrukcie bez prísudku:

Veľakrát sa rýmujú, najmä pranostiky.

Vybrala som pre vás niekoľko prísloví a porekadiel, ktoré sa dajú ľahko preložiť kalkovaním alebo gramatickou transpozíciou:

        Tal pai, tal filho. Aký otec, taký syn.

        Cão que ladra não morde. Pes, ktorý breše, nehryzie.

A união faz a força. V jednote je sila.

A ocasião faz o ladrão. Príležitosť robí zlodeja.

Devagar se vai ao longe. Pomaly ďalej zájdeš.

Não adianta chorar sobre o leite derramado. Neplač nad rozliatym mliekom.

Nem tudo o que luz é ouro. Nie je všetko zlato, čo sa blyští.

O fruto proibido é o mais apetecido. Zakázané ovocie najlepšie chutí.

Quem semeia vento tempestade colhe. Kto seje vietor, zožne búrku.

Nao há fumo sem fogo. Nie je dymu bez ohňa.

Um mal nunca vem só. Jedno nešťastie druhé stíha.

Ale našla som aj také, ktoré by museli pri preklade prejsť moduláciou:

Fala- se no diabo e aparece-lhe o rabo. My o vlku a vlk za humnami.

Cada cabeça, sua sentença. Koľko hláv, toľko rozumu.

Mais vale um pássaro na mão que dois a voar. Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.


Pranostiky sa na rozdiel od prísloví významovo špecificky týkajú prírodných javov, počasia, ročných období a poľnohospodárskych aktivít. Dozvieme sa ich prostredníctvom niečo o podnebí, o tom, čo Portugalci pestujú, o vidieckom životnom štýle a pod. Portugalčina je na ne veľmi bohatá. Vybrala som pre vás niekoľko pranostík - vychutnajte si ich, a zároveň porozmýšľajte, ako by sa dali preložiť do slovenčiny:

 • Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado. Marec suchý, apríl mokrý, máj studený dáva rok úrodný?

 • Ano de nevão, ano de pão. Zima bohatá na sneh predpovedá rok bohatý na chlieb.

 • Carnaval na eira, Páscoa à lareira.

 • Chuva de ascensão dá palhinhas e pão. Studený máj, v stodole raj...?

 • Dos Santos ao Natal, é inverno natural.

 • Em abril águas mil.

 • Em fevereiro, chuva, em agosto, uva.

 • Gaivotas em terra temporal no mar.

 • Inverno de março e seca de abril, deixam o lavrador a pedir.

 • Janeiro geoso e fevereiro chuvoso fazem o ano formoso.

 • Lua nova trovejada, trinta dias é molhada.

 • Natal na Praça e Páscoa em casa. napr. Biele Vianoce, zelená Veľká noc. Čierne Vianoce, biela Veľká noc.

 • Neve em fevereiro, presságio de mau celeiro.

 • No outono o sol tem sono. Na jeseň je zubaté slnko...?

 • No dia de S. Martinho: lume, castanhas e vinho. Martin prichádza na bielom koni...?

 • Nuvens em setembro chuva em novembro e neve em dezembro.

 • Primeiro de agosto, primeiro de inverno. (Lebo na začiatku augusta sa veľakrát mení počasie, ochladí sa.)

 • Quem em janeiro lavrar, tem sete pães para o jantar.

 • Se queres um bom alhal, semeia-o antes do Natal. (alhal je časť poľa, kde sa pestuje cesnak, dôležitá prísada portugalskej gastronómie)

 • Tempo de Santa Luzia, cresce a noite, minga o dia. (mingar alebo minguar je cúvanie, napr. mesiaca)

Na vyššie spomínanej webstránke nájdeme aj združené pomenovania, pevné slovné spojenia, ktoré sú v jazyku už dlhodobo ustálené. Sú medzi nimi najmä slovesné zvraty, ktorým sa pri štúdiu portugalčiny treba dôkladne venovať.

 • chamar a atenção

 • dar à luz

 • levar a mal

 • ir ter com

 •       cair em si


V portugalčine sa okrem toho význam mnohých slovies mení podľa predložky, ktorá sa k slovesu primkýna:

dar, dar em, dar por, dar a,

deixar, deixar de,

acabar, acabar de, acabar por...